فروش آنلاین فایل های لایه باز گرافیک و عکاسی شامل انواع وکتور,بک گراند,فون آتلیه,آلبوم عروس و کودک,بک دراپ و فایل های PNG دانلود مقاله,تحقیقو پروژه
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
کاشی کاری های متنوع اسلامی و ایرانی یه عالمه پترن گل گلی تنوع بی نظیری از نقوش متنوع کاشی کاری

اطلاعیه فروشگاه

در صورت داشتن هر سوالی قبل از خرید و یا بروز مشکل در فایل خریداری شده لطفا با شماره 09167194700 تماس بگیرید یا به همین شماره در پیامرسان سروش پیام دهید. ایمیل فروشگاه :psddownload@yahoo.com

پاورپوینت درمورد واکسیناسیون در دام (باکتریایی –ویروسی)

پاورپوینت درمورد واکسیناسیون در دام (باکتریایی –ویروسی)

1 فايل پاورپوينت | 120 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشی از پاورپوینت

مقدمه
 
همانگونه که مستحضرید یکی از مهمترین اهداف سازمان دامپزشکی کشور توسعه تولید و حفظ بهداشت دام و حفظ سلامت انسانی می باشد که اقدامات وخدمات انجام گرفته دراین خصوص می تواند در نهایت منجر به خود کفایی کشور و سلامت جامعه انسانی گردد ، بدیهی است  تحقق این مهم با انجام خدمات متنوع در بخشهاي مختلف مرتبط با دامپزشکی ( پیشگیري ، واکسیناسیون ، مراقبت هاي فعال ، پایش بیماري ها ي دامی خصوصا بیماري هاي قابل انتقال ازدام و نظارت بهداشتی بر تولید و عرضه فرآورده هاي خام دامی و ...) امکان پذیرمی باشد . درکشورهاي توسعه یافته غالبا سیاست پیش گیري از بیماري هاي دامی بر اساس ریشه کنی  ومعدوم سازي دام بیمار استوار است اما درکشورهاي درحال توسعه و ایران با توجه به موقعیت  اقتصادي و جغرافیایی و وضعیت اپیدمیولوژي بیماري ها سیاست مبارزه با بیماري هاي فوق  عمدتا مبتنی بر کنترل بیماري از طریق واکسیناسیون دام می باشد
، وتنها درخصوص بیماري هاي مشترك موضوع ریشه کنی بیماري دامی در دستور کار است . لذا پر واضح است که واکسیناسیون صحیح و فنی دام در کشور ، از اهمیت ویژه اي برخوردار خواهد بود . چراکه سالانه میلیونها نفرساعت کار نیروي انسانی و چند صد میلیارد ریال در امر اجراي واکسیناسیون دام توسط  سازمان دامپزشکی کشور و سایر مراکز هزینه می گردد و چنانچه در نحوه تامین واکسن از تولیدتا مصرف دقت لازم انجام نگردد نه تنها این امر باعث خسارت و اتلاف سرمایه ملی می گردد بلکه موجب شکست خدمات فوق و سردرگمی دربررسی ، مطالعه عامل بیماري و نحوه گسترش و اپیدمیولوژي آن ودرنهایت موجب کسب نتایجی برخلاف اهداف غایی سازمان دامپزشکی خواهد شد
مکانیسم دفاعی بدن
انسان و جانوران در محیطی زندگی می کنند که عوامل و میکروارگانیسمهاي بیماري زاي متعددي سلامتی آنها را  بطور دائم تهدید می کند. بدن با دو روش دفاع غیر اختصاصی و دفاع اختصاصی عوامل بیماري زا و بیگانه را از بین می برد و مانع بروز بیماري می شود.
الف- دفاع غیر اختصاصی
این مکانیسم دفاعی که نخستین سپر بدن در برابر هجوم میکروب ها به بدن است، در برابر اغلب میکروب ها یکسان  عمل می کند و نمی تواند آن ها را از یکدیگر شناسایی کند.
الف – 1) پوست و لایه هاي مخاطی نخستین خط دفاعی این مکانیسم هستند .لایه هاي شاخی سطح پوست مانع  از ورود بسیاري از میکروب ها به بدن می شوند. به علاوه، سطح پوست به علت وجود چربی و آنزیم لیزوزیم در عرق ،  اسیدي بوده و مانع رشد بسیاري از باکتري ها می شود .مایع مخاطی که از سطح لایه هاي مخاطی لوله ي گوارشی ،  مجاري تنفس و مجراهاي ادراري و تناسلی ترشح می شوند، موجب به دام انداختن میکروب ها شده و از نفوذ آن ها به  بخش هاي عمیق تر جلوگیري می کنند. آنزیم لیزوزم موجود در مخاط نیز موجی از تخریب دیواره سلولی باکتري ها می شود .مژك هاي سطح مجراهاي تنفسی مخاط و میکروب هاي به دام افتاده را به سوي حلق می رانند. این میکروب ها یا به صورت ارادي از بدن خارج شده، یا بلعیده شده و توسط شیره معده تخریب می شوند.ادرار، مدفوع، بزاق، سرفه، عطسه و آنزیم لیزوزیم موجود در اشک نیز موجب تخریب و دفع میکروب ها می شوند.
الف - 2 ) دومین خط دفاعی غیر اختصاصی از پنج مکانیسم تشکیل شده است که عبارتند از:
پاسخ التهابی :التهاب پاسخی موضعی است که به دنبال آسیب بافتی بروز می کند . قرمزي، تورم ، گرمی و  چرك از علایم التهاب هستند . سلول هاي آسیب دیده در محل جراحت با آزاد کردن هیستامین موجب گشادي رگ ها و افزایش خون در این موضع می شوند. آنگاه، ماکروفاژها و نوتروفیل هاي خون با حمله به عوامل بیماري زا، عفونت را سرکوب می کنند و اجزاي سلولی فرسوده را تجزیه می کنند.
پاسخ دمایی :گرماي حاصل از تب مانع از رشد بسیاري از عوامل بیماري زا می شود. ·
فاگوسیت ها :مهم ترین بخش دومین خط دفاعی غیر اختصاصی را تشکیل می دهد . نوتروفیل ها، ·ماکروفاژها و ائوزینوفیل ها از این دسته هستند که با فاگوسیتومیکروب ها را از بین می برند.
پروتئین هاي مکمل :پروتئین هاي مکمل انواعی از پروتئین ها هستند که در خون قرار دارند و توسط ·
سلول هاي پوششی روده و کبد و ماکروفاژها ساخته می شوند . این پروتئین ها به هنگام برخورد با میکروب  ساختارهایی حلقه اي به وجود آورده و منافذي بر غشاي میکروب ایجاد می کنند که موجب مرگ آن می شود.
اینترفرون :نوع دیگري از پروتئین هاست که توسط سلول هاي آلوده به ویروس ترشح شده و از تکثیر ویروس در سلول هاي سالم جلوگیري می کند.
ب- دفاع اختصاصی
درصورتی که عوامل بیماري زا از سد دفاع غیر اختصاصی عبور کنند، ب ا دفاع اختصاصی روبه رو خواهند شد . در ای مکانیسم، علاوه بر ماکروفاژها نوعی از گلبول هاي سفید به نام لنفوسیت ها نقش دارند که از سلول هاي بنیادین مغزاستخوان حاصل می شوند. لنفوسیت ها به طور اختصاصی عمل می کنند، یعنی یک نوع خاصی از عوامل بیگانه راشناسایی و از بین می برند. لنفوسیت ها پس از بوجود آمدن نابالغ هستند و براي کسب ویژگی هاي لازم براي شناسایی و مبارزه با میکروب ها، باید تکامل یابند.
بر اساس محل کسب تکامل، لنفوسیت ها را به دو دسته لنفوسیت هاي در تیموس تخصص یافته اند. T در مغز استخوان و لنفوسیت هاي B تقسیم می کنند. لنفوسیت هاي T لنفوسیت هاي  لنفوسیت هاي بالغ توانایی شناسایی مولکول ها و سلول هاي خودي را از بیگانه، و نیز مقابله با عوامل بیگانه را به دست  می آورند و وارد جریان خون می شوند. لنفوسیت ها بر سطح خود داراي گیرنده هایی هستند که از لحاظ شکل هندسی  مکمل نوع خاصی از آنتی ژن( که بر سطح عوامل بیگانه قرار دارد ) است
...
انتخاب سرسوزن مناسب براي تزریق:
براي هر حیوان حتماً از سرسوزن استریل و جدا استفاده کنید.
حتماً از سرسوزن یکبار مصرف استفاده گردد. به یاد داشته باشید که ویروس لوسمی گاوان به طور نمونه براحتی ازطریق سوزن مشترك بین حیوانات قابل انتقال است.گاهی مثلاً در زمان تزریق داروهاي ضد انگل در گله هاي بزرگ امکان تعویض سوزن براي هر رأس دام نیست. دراین مواقع حتماً سعی کنید که مثلاً هر ده حیوان را فقط با یک سوزن تزریق کنید.سعی کنید سوزن را با قطر کمتر تا جایی که ممکن است انتخاب کنید.این مسئله علاوه بر آنکه درد کمتري ایجاد میکند باعث آسیب کمتر بافتی و نشت به مراتب کمتر دارو از محل تزریق خواهد شد.طول سوزن را بر اساس محل تزریق و نوع حیوان انتخاب کنید. مثلاً براي تزریق زیرجلدي طول سوزن باید کوتاهتراز تزریق داخل عضلانی باشد. حیوانات کوچکتر مثل گوساله در برابر گاو توده عضلانی کمتري دارند و باید طول  سوزن براي تزریق در این موارد کوتاهتر باشد تا آسیبی به بافتها و اعصاب ناحیه تزریق وارد نگردد.
...
واکسن کشته آگالاکسی
سرنگ و سرسوزن هاي غیر استریل را اتوکلاو نموده و یا حداقل به مدت 20 دقیقه در آب بجوشانید .
- تمام محتواي شیشه را در روز واکسیناسیون مصرف نماید و از مصرف واکسن در روزهاي بعد خودداري شود
- بطري هاي خالی واکسن باید بطور صحیح معدوم گردند .
- چنانچه در دامها علائم شوك آنافیلاکتیک ظاهر شود ، فورا به آنها داروهاي ضدحساسیت یا آدرنالین تجویز گردد .
- توصیه می گردد که میش هاي آبستن دو ماه قبل از زایش واکسینه شوند تا ایمنی حاصله به نتاج نیز منتقل  شود
عوارض جانبی :
بعلت وجود سرم نرمال اسب در واکسن ، احتمال بروز شوك پس از واکسیناسیون وجود دارد لذا توصیه می شود ابتدا تعداد کمی از گله واکسینه شده و به مدت یک یا دو ساعت تحت نظر قرار گیرند ، سپس در صورت عدم مشاهده  علائم شوك ، نسبت به واکسیناسیون بقیه گله اقدام گردد .
شرایط نگهداري :
در دماي 4 + الی 8 + درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم خورشید نگهداري شود .
هر بطري محتوي 100 میلی لیتر واکسن است .
...
هاری
شرایط نگهداري :
واکسن هاري را باید پیوسته در یخچال و در دماي 4 درجه سانتی گراد نگهداري نمو د و مدت اعتبار واکسن یکسال از تاریخ ساخت می باشد .
طریقه مصرف :
پس از خارج کردن واکسن از یخچال باید بشدت آنرا تکان داد تا کاملا یکنواخت شده آنگاه درب لاستیکی شیشه را با پنبه آغشته به الکل پاك نموده و به وسیله سرنگ استریل مقدار مورد نیاز به سرنگ کشیده شده پس از پاك نمودن محل تزریق با الکل واکسن را از طریق داخل عضلانی به آرامی تزریق نمائید
 

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,700 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file114_1824207_9017.zip1.6 MB

پاورپوینت درمورد نقش خانواده در کاهش عوارض اعتیاد

پاورپوینت درمورد نقش خانواده در کاهش عوارض اعتیاد 1 فايل پاورپوينت | 28 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشی از پاورپوینت خانواده درماني با خانواده معتادان هيج مراجعي يا سوء مصرف كننده موادي را نمي توان به طور موثري معالجه كرد مگر اين كه تعاملات اجتماعي او را در نظر گرفت. افراد روي محيط اجتماعي خود تاثير مي‌گذارند و به نوبه خود متاثر از آن هستند. وقتي كسي مشكل سوء مصرف مواد پيدا مي‌كند اي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

پاورپوینت در مورد مفصل و انواع مشکلات و بیماری های مفصل

پاورپوینت در مورد مفصل و انواع مشکلات و بیماری های مفصل 1 فايل پاورپوينت | 35 صفحه اسلايد شامل عکس و متن| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشی از پاورپوینت مفصل و انواع مشکلات و بیماریهای مفصل( تمام موارد روی شکل نمایش داده شده) sutures سین دسموزیس سین کندروزیس سیمفیزیس مفصل زانو لیگامنت درشت نی طرفی لیگامنت نازک نی طرفی لیگامنتهای متقاطع قدامی وخلفی و منیسک ها لیگامنتهای متقاطع قدامی وخلفی و منیسک ها ... اس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,700 تومان

پاورپوینت درمورد مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی

پاورپوینت درمورد مشارکت های مرکزی در یادگیری حرکتی 1 فايل پاورپوينت | 20 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشی از پاورپوینت فرایندهای حلقه باز -فرضیه های زنجیره -آوران زدایی مکانیزم های کنترل مرکزی -مولدهای الگوی مرکزی -نقش  بازتابها و پدیده معکوس سازی رفلکسی -نخاع شوکی هوشمند -کنترل مرکزی حرکات سریع -مسائل و مشکلات مرتبط با استفاده از بازخورد -از قبل برنامه ریزی کردن حرکات سریع موضوع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,700 تومان

پاورپوینت درمورد مسائل روانشناسی عمومی

پاورپوینت درمورد مسائل روانشناسی عمومی 1 فايل پاورپوينت | 42 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشی از پاورپوینت زبان آموزی اختلالات نوشتاری (املا نویسی) علت انتخاب این موضوع دانش آموزان زیادی وجود دارند كه در درس دیكته دچار مشكل هستند و معمولا معلمان عزیز و والدین برای تقویت دیكته به روش ها و راههای زیر متوسل می شوند: به كودك پند و اندرز می دهند و از آنان كوشش بیشتری طلب می كنند. كودك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

پاورپوینت درمورد مزایای مثبت گوشت ماهی

پاورپوینت درمورد مزایای مثبت گوشت ماهی 1 فايل پاورپوينت | 30 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشی از پاورپوینت 1.میزان اسیدهای امینه شبیه گوشتهای دیگر ولی قابلیت هضم پذیری آن بالاتر حدود 90% 2.بسته به تازه گی و نحوه نگهداری هضم پروتئین به 97-99% میرسد 3.غنی از مواد معدنی مانند فسفر، کلسیم، ید و فلوئور میباشد 4.سرشار از ویتامین بخصوص ویتامین های محلول در چربی در ماهیان چرب بخصوص ویتام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پاورپوینت درمورد مایع درمانی ( سرم درمانی)

پاورپوینت درمورد مایع درمانی ( سرم درمانی) 1 فايل پاورپوينت | 77 صفحه اسلايد| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشی از پاورپوینت نقش آب در ساختار بدن موجودات زنده •تا 90% وزن بدن تعداد زيادي از موجودات زنده را آب تشكيل مي‌دهد. •تا 60% وزن بدن انسان را آب تشكيل مي‌دهد. •تا 70% وزن ماهيچه‌هاي انسان را آب تشكيل مي‌دهد. •تا 80% خون انسان را آب تشكيل مي‌دهد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

مجموعه 115 بک گراند آتلیه ای بسیار زیبا و با کیفیت با موضوع باغ و جنگل

مجموعه 115 بک گراند آتلیه ای بسیار زیبا و با کیفیت با موضوع باغ و جنگل  دانلود مجموعه بک گراندهای آتلیه ای فانتزی و رویایی بسیار زیبا با کیفیت عالی 2500*1946 - 5686*4500 پیکسل |300 پیکسل بر اینچ|938 مگابایت | 115 JPEG این مجموعه شامل 115 بک گراند بسیار زیبا با موضوع جنگل و باغ،رودخانه،پل،آهو،پرنده،سنجاپ،پروانه،جاده و ... با کیفیت عالی میباشد. برای دیدن پیشنمایش تمام 115 بک گراند کلیک کنید برای دیدن پیشنمایش بک گراند های آتلیه،بعد از دانلود ابتدا فایل را از ح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 49,900 تومان

دانلود مجموعه بیش از 300 طرح گل گلی

دانلود مجموعه بیش از 300 طرح گل گلی دانلود مجموعه ی 228 فایل لایه باز وکتور با طرح های متنوع و زیبای گل گلی-خال خالی- راه راه و چهارخانه  فرمت این فایل ها EPS و AI میباشد و قابل بزرگنمایی تا اندازه ی دلخواه بدون افت کیفیت اند. این مجموعه شامل بیش از 300 نقش زیبای گل گلی -توپ توپی- راه راه و چهارخانه در طرح های متنوع میباشد.از این وکتورها میتوانید در طراحی کاشی،پارچه،زیور آلات،دکوراسیون،کاغذ کادو و ... استفاده کنید. پیشنمایش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 29,900 تومان

دانلود مجموعه بیش از 150 نقش هندسی،گلیم،گره چینی،کاشی و کتیبه ی ایرانی-اسلامی

دانلود مجموعه بیش از 150 نقش هندسی،گلیم،گره چینی،کاشی و کتیبه ی ایرانی-اسلامی دانلود مجموعه ی 111 وکتور نقوش سنتی،هندسی،گره چینی،کتیبه،کاشی کاری و گلیم ایرانی-اسلامی با طرح های بسیار زیبا و کاربردی  فرمت این فایل ها EPS میباشد و قابل بزرگنمایی تا اندازه ی دلخواه بدون افت کیفیت اند. این مجموعه شامل بیش از 150 نقش متنوع سنتی،ایرانی،اسلامی و هندسی میباشد.از این وکتورها میتوانید در طراحی کاشی،پارچه،زیور آلات،دکوراسیون،کاغذ کادو و ... استفاده کنید. برای اجرای فای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان

دانلود مجموعه 1700 پترن زیبا و کاربردی

دانلود مجموعه 1700 پترن زیبا و کاربردی دانلود مجموعه ی 185 وکتور پترن متنوع و بسیار زیبا و کاربردی شامل بیش از 1700 طرح پترن. فرمت این فایل ها EPS و AI میباشد و قابل بزرگنمایی تا اندازه ی دلخواه بدون افت کیفیت اند. این مجموعه شامل صدها نقش متنوع گلدار،چهارخانه،کودکانه،راه راه،خال خالی،دکوراتیو،کاغذ دیواری،عاشقانه و ... میباشد.از این وکتورها میتوانید در طراحی کاغذ کادو،پارچه،زیور آلات،کاشی،کاغذ دیواری و ... استفاده کنید. تصویر تمام ای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 22,700 تومان
پرفروش ترین محصولات